PROCES PROJEKTOWY

W NOTO.STUDIO bardzo dbamy o odpowiednią komunikację z Klientem.

Cały proces projektowy jest podzielony na fazy, na etapie których podejmowane są kolejne decyzje. Zachowanie odpowiedniej chronologii ma na celu uporządkowanie działań. Dzięki temu w praktyce jesteśmy w stanie wyeliminować nieprzewidziane zmiany, a w konsekwencji – uniknąć dodatkowych kosztów.

Każde spotkanie z Klientem oraz wizyta na budowie wieńczona jest notatką. Tam, w krótkich punktach, komunikowane są uwagi oraz podjęte decyzje. W ten sposób określany jest kierunek dalszych prac projektowych lub budowlanych.

FAZA PRZYGOTOWANIA

Jest to moment, w którym wspólnie analizujemy sensowność pierwszych założeń Klienta w odniesieniu do jego potrzeb oraz działki.

Faza przygotowania (F0): 2 tygodnie.
Zakres fazy przygotowania:


 • analiza potrzeb – pytania pozwalające zrozumieć marzenia Klienta.
 • analiza programu – wspólna dyskusja nad szacowanymi powierzchniami poszczególnych pomieszczeń.
 • inspiracje – przygotowanie referencji
 • prezentacja o domach jednorodzinnych – uwzględniająca zagadnienia techniczne
 • analiza działki; pod kątem:
  • Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu – określane są możliwości, które oferuje działka z punktu widzenia prawa miejscowego.
  • Nasłonecznienia – analizowana jest orientacja względem stron świata
  • Zieleni istniejącej
  • Otwarć widokowych

PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny jest kluczem do sukcesu. Jest to etap, na którym przelewamy myśli na papier. To na tym etapie zapadają kształtowana jest bryła domu oraz zapadają najważniejsze decyzje projektowe.

Faza projektu koncepcyjnego (PK): 4-8 tygodni (w zależności od projektu)
Zakres projektu koncepcyjnego:


 • rzuty architektoniczne1:100
 • przekroje architektoniczne1:100
 • elewacje architektoniczne1:100
 • widoki 3D – eksport z programów 3D
 • makiety
 • wizualizacje
 • zestawienie powierzchni tabelaryczne
 • referencje materiałowe 
 • koncepcja zagospodarowania terenu – 1:250
 • bilans powierzchni terenu tabelaryczny

Forma wydania: broszurka A3

Uwaga: zakończenie fazy koncepcyjnej symbolicznie traktowane jest jako zakończenie wprowadzania znaczących zmian w projekt.

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany to zbiór dokumentów oraz projektów formalnych, które składamy w lokalnym Urzędzie. Do złożenia projektu budowlanego niezbędne są projekty branżowe: konstruktora oraz projektanta instalacji sanitarnych.

Faza projektu budowlanego (PB): 4-6 tygodni 
Zakres projektu budowlanego:


 • dokumenty formalne, między innymi:
  • warunki przyłączeniowe do sieci
  • badania geotechniczne
  • wypis i wyrys z planu
 • Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT):
  • rysunek PZT – 1:500
  • opis
 • Projekt Architektury (AR):
  • rysunki – 1:50
  • opis
 • Projekt Konstrukcji (KO):
  • rysunki
  • opis z obliczeniami
 • Projekt Instalacji Sanitarnych (IS):
  • rysunki – na podstawie koncepcji wnętrz
  • opis z obliczeniami
 • Projekt Instalacji Elektrycznych (IE):
  • rysunki – na podstawie koncepcji wnętrz
  • opis

Forma wydania: 4x tom projektu budowlanego A4

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy to zestaw rysunków przeznaczonych na budowę. Rysunki te, w stosunku do projektu budowlanego, są uszczegółowione oraz uzupełnione o nowe rozwinięcia i detale. Całość wydawana jest w wygodnym rozmiarze A4.

Faza projektu wykonawczego (PW): 4-6 tygodni
Zakres projektu wykonawczego:


Zawartość projektu budowlanego wyczyszczona z niepotrzebnych na budowie dokumentów formalnych. Zestaw rysunków jest uszczegóławiany oraz dodatkowo uzupełniany. Elementy projektu wykonawczego:

 • detale architektoniczne1:10/1:5
 • rozwinięcia architektoniczne w większej skali 1:25/1:20
 • detale konstrukcyjne 
 • detale instalacji sanitarnych
 • projekt instalacji elektrycznej – tworzony na podstawie koncepcji wnętrz

Forma wydania: 2x zeszyt A4

NADZÓR AUTORSKI

Na etapie nadzoru autorskiego rola architekta się zmienia, jednak nie zanika. Sprawdzanie na bieżąco poprawności wykonastwa z projektem jest niezwykle istotne. Wiąże się z regularnymi wizytami na budowie oraz rozwiązywaniem ewentualnych problemów czy wątpliwości.

Faza nadzoru autorskiego (NA): przez czas trwania budowy
Zakres nadzoru autorskiego:


 • Sprawdzanie wykonastwa z projektem (uwaga: nie mylić z nadzorem budowlanym)
 • Rozwiązywanie na bieżąco ewentualnych problemów i wątpliwości. Jest to stała praca związana z kontaktem z Wykonawcą oraz Klientem.
  • wizyty na budowie
  • konsultacje telefoniczne
  • konsultacje e-mail
  • tworzenie uzupełniających rysunkówjeżeli zajdzie taka potrzeba

Forma wydania: notatki z nadzorów autorskich A4

WNĘTRZA

W NOTO wnętrza projektujemy równolegle z zewnętrzem budynku.

Wierzymy, że tylko w ten sposób możemy zaprojektować dom, w którym najważniejszy jest Użytkownik. Dzięki jednoczesnemu badaniu przestrzeni wewnątrz jesteśmy w stanie uniknąć konieczności przeróbek w przyszłości. Wnętrza powstają w 2 fazach:

 • Koncepcja Wnętrz (KW)- prowadzona wraz z koncepcją architektoniczną.
 • Projekt Wnętrz (AW) – prowadzona wraz z projektem wykonawczym.

KONCEPCJA WNĘTRZ

Na etapie koncepcji wnętrz określany jest ogólny pomysł na dane wnętrze. Określane jest wtedy rozmieszczenie poszczególnych elementów we wnętrzu, proponowana stylistyka oraz kolorystyka. Na bazie koncepcji wnętrz powstaje projekt elektryki oraz podłączeń hydraulicznych.

Faza koncepcji wnętrz (KW): 4-8 tygodni (równolegle z PK)
Zakres koncepcji wnętrz:


 • rysunek koncepcyjny wnętrz 1:50
 • koncepcja kuchni1:25/1:20
 • koncepcja łazienek1:25/1:20
 • rysunki elektryki1:50
  • oświetlenie
  • gniazda elektryczne
  • ogrzewanie podłogowe
 • rysunek podłączeń hydraulicznych1:50
 • widoki 3D – eksport z programów 3D
 • zestawienie powierzchni tabelaryczne
 • referencje materiałowe 
 • propozycje elementów wnętrza najistotniejszych

Forma wydania: broszurka A3 (razem z PK)

PROJEKT WNĘTRZ

Projekt wnętrz jest kompletnym projektem na bazie którego wykończone jest wnętrze domu. Projekt ten powstaje w oparciu o koncepcję, jest uszczegóławiany oraz uzupełniany o elementy takie jak: konkretne wyposażenie, oświetlenie, szafy do zabudowy, projekt kuchni oraz projekt łazienek.

Faza koncepcji wnętrz (AW): 4-8 tygodni (równolegle z PW)
Zakres projektu wnętrz:


 • rysunek koncepcyjny wnętrz 1:50
  • rozwinięcia ścian salonu
 • koncepcja kuchni1:25/1:20
  • rzut kuchni
  • rozwinięcia ścian kuchni
 • koncepcja łazienek1:25/1:20
  • rzuty łazienek
  • rozwinięcia ścian łazienek
 • rysunki elektryki1:50 (uaktualniony pod konkretne elementy)
  • oświetlenie
  • gniazda elektryczne
  • ogrzewanie podłogowe
 • rysunek podłączeń hydraulicznych1:50 (uaktualniony pod konkretne elementy)
 • widoki 3D – eksport z programów 3D
 • zestawienie powierzchni tabelaryczne
 • referencje materiałowe 
 • spis elementów wnętrza

Forma wydania: broszurka A3